Usługi Poligraficzno-Wydawnicze
ADET Sp. z o.o.


ul. Klukowska 44,

03-892 Warszawa

LENKIJA


tel./faks. +48 (22) 678-60-55,

tel. +48 (22) 678-65-10


El. paštas:

Usługi Poligraficzno-Wydawnicze ADET Sp. z o.o.
ul. Klukowska 44, 03-892 Warszawa
tel./fax +48 (22) 678-60-55, tel. +48 (22) 678-60-44